I. Ringkasan Publik Penerbitan Dokumen V-Legal (Bulanan)

Tahun

Bulan

2017 Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
2018 Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

 

 

II. Ringkasan Publik Penerbitan Dokumen V-Legal (Triwulan)

Tahun

Triwulan

2017 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2018 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

 

III. Ringkasan Publik Pembatalan Dokumen V-legal (Bulanan)

Tahun

Bulan

2017 Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
2018 Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

 

IV. Ringkasan Publik Pembatalan Dokumen V-legal (Triwulan)

Tahun

Triwulan

2017 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2018 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV